Postępowanie nr 2/2019 Przetarg nieograniczony na druk, konfekcjonowanie i wysyłkę pocztówek oraz kalendarzy Biura Programu „Niepodległa” na rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie 2_2019

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego Postepowanie 2_2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 8.10.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE 2_2019 8.10.2019

Załączniki do SIWZ:

SIWZ_Załącznik nr6_Kalendarz biurkowy typu biurwar_przykładowa strona

SIWZ_Załącznik nr 7_Pocztówka

SIWZ_Załącznik nr8_Opakowanie

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego 2 Postepowanie 2_2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 9.10.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE 2_2019 9.10.2019

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego

111019_Pytania do SIWZ Odpowiedzi Zamawiającego

Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert

Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert

Informacja Zamawiającego w trybie art. 92 upzp

Informacja Zamawiającego w trybie art. 92 upzp