Postępowanie nr 3/2019 Przetarg nieograniczony na druk przewodnika po Województwie Śląskim „Szlakami II RP”

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na Druk przewodnika po Województwie Śląskim Szlakami II RP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ Druk przewodnika po Województwie Śląskim Szlakami II RP

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu na druk przewodnika po Województwie Śląskim Szlakami II RP

Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

Pytania do SIWZ_Odpowiedź Zmawiającego

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 upzp

Informacja Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 upzp

Informacja Zamawiającego na podstawie art. 92 upzp

Informacja_Zamawiającego_w_trybie_art_92_upzp