Postępowanie nr 4/2019 Przetarg nieograniczony na druk metodą offsetową, konfekcjonowanie i wysyłkę kalendarzy Biura Programu „Niepodległa” na rok 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Wizualizacja projekt opakowania

kalendarz2020_pudelko

Wizualizacja projektów graficznych przykładowych kart kalendarza

291119_niepodlegla_kalendarz2020_projekt4-5

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

Informacja Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 upzp

Informacja Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 upzp

Informacja Zamawiającego na podstawie art. 92 upzp

181219_Informacja_Zamawiającego_w_trybie_art_92_upzp