Postępowanie nr PN/1/2020 Przetarg nieograniczony na na wykonanie odlewów pomnika „Przed Bitwą Warszawską – Skierniewice 1920-2020” oraz jego montaż w Skierniewicach

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 583361

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 upzp

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 upzp

Informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania

Informacja_Zamawiającego_o_Unieważnieniu_Postępowania_PN_1_2020