Postępowanie nr PN/2/2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie odlewów pomnika „Przed Bitwą Warszawską – Skierniewice 1920-2020” oraz jego montaż w Skierniewicach

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Postępowanie PN_2_2020

Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ

Załącznik nr 4 do OPZ

Informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania

Informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania