Postępowanie nr PN/3/2020 na druk metodą offsetową, konfekcjonowanie i wysyłkę kalendarzy oraz kart świątecznych Biura Programu „Niepodległa” na rok 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 604145

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ PN_3_2020

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 upzp

061120_Informacja_Zamawiającego_w_trybie_art_86_ust.5_UPZP_PN_3_2020

Informacja Zamawiającego w trybie art. 92 upzp

Informacja Zamawiającego w trybie art. 92 upzp