Postępowanie nr PN/5/2020 ”Produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych Biura Programu „Niepodległa” o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 617246

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PN 5 2020

Załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 4 SIWZ 27.11.20

Księga znaku

BPNiepodległa_Księga Znaku_Skrócona

Informacja Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 upzp

071220_Informacja_Zamawiającego_w_trybie_art_86_ust.5_UPZP

Informacja Zamawiającego w trybie art. 92 upzp

111220_Informacja_Zamawiajacego_art_92_wybór_najkorzystniejszej_oferty_PN_5_2020