Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powołał dr Olgę Wysocką na stanowisko dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Jej siedmioletnia kadencja rozpocznie się 1 maja 2024 roku.

Dr Olga Wysocka została powołana na stanowisko dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza –  państwowej instytucji kultury, utworzonej w wyniku połączenia Instytutu Adama Mickiewicza i Biura „Niepodległa”. Konsolidacja jednostek odbywa się na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Nowa dyrektor będzie odpowiedzialna za realizację zadań obu łączonych instytucji. Do najważniejszych z nich należą: popularyzacja polskiej kultury za granicą oraz inicjowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej w zgodzie z założeniami polityki zagranicznej i kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Instytut będzie również odpowiedzialny za politykę pamięci, w tym w szczególności działania ukierunkowane na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kultura/powolanie-dyrektor-instytutu-adama-mickiewicza