Celem działalności Biura Programu Niepodległa jest realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności związanych z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności Biura Programu Niepodległa jest:

  1. przygotowanie do realizacji i realizacja Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021,
  2. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych, akcji społecznych związanych z realizacją Programu Wieloletniego „Niepodległa”,
  3. prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych oraz kampanii społecznej dotyczących Programu Wieloletniego „Niepodległa” oraz obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ich obsługa medialna,
  4. gromadzenie i zarządzanie informacjami na temat wydarzeń oraz projektów kulturalnych związanych z realizacją Programu Wieloletniego „Niepodległa” oraz obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. pomoc w realizacji zadań Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1931).

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 – załącznik do uchwały nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.

Program Wieloletni Niepodległa