Rada Biura „Niepodległa” jest statutowym organem doradczym i opiniodawczym Biura. Do jej zadań należy opiniowanie programów i planów Biura, ocena jego działalności i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Biura i jego działalności. W jej skład wchodzi siedmiu członków powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pięcioletnią kadencję.

W skład Rady Biura „Niepodległa” na kadencję 2023-2028 wchodzą:

  • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury – Przewodniczący Rady
  • Jan Edmund Kowalski – Prezes „Pałac Saski” Sp. z o.o.
  • Monika Krawczyk – Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma
  • dr Karol Nawrocki – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
  • Anna Pawłowska-Pojawa – Dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN
  • prof. dr hab. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego