Tomasz Rokicki

Biuro „Niepodległa”

ul. Fredry 6

00 – 097 Warszawa

e-mail:

tel. 022 182-26-03