Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: „Biuro Programu Niepodległa”

Adres: ul. Jasna 24, 00 – 054 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Data wszczęcia postępowania: 30.11.2017 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Organizacja Koncertu Galowego z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Naczelnika II Rzeczypospolitej

 

Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja Koncertu Galowego z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Naczelnika II Rzeczypospolitej w dniu 05 grudnia 2017 r. w Teatrze Palladium w Warszawie, w tym zapewnienie udziału artystów – wykonawców i wykonanie ustalonego programu artystycznego

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  05.12.2017 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.11.2017 r.

Jan Kowalski

 

p.o. Dyrektora

Biura Programu „Niepodległa”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia