1. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na produkcję dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej spotu pod roboczym tytułem „Morska Niepodległa” przeznaczonego do emisji w mediach w związku z rocznicą Zaślubin Polski z Morzem                                           Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 3 upzp  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 2. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na produkcję  dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej teledysku pod roboczym tytułem:„#wszystkobedziedobrze” o czasie trwania około 3 (trzy) minuty, przeznaczonego do emisji w telewizji i internecie (oraz w wersji audio także w stacjach radiowych)  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu ogłoszenie o udzielonym zamówieniu #wszystkobędziedobrze
 3. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym wyprodukowania dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej spotu pod roboczym tytułem: „Moja Flaga” o czasie trwania 15 i 30 sekund. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ogłoszenie o udzielanym zamówieniu spot moja flaga Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Spot Moja Flaga
 4. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym wyprodukowania dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej spotu pod roboczym tytułem „Prorok naszych czasów” o czasie trwania 15 i 30 sekund ogłoszenie o udzielanym zamówieniu spot Prorok naszych czasów Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu ogłoszenie o udzielonym zamówieniu spot Prorok naszych czasów
 5. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym wyprodukowania materiału przeznaczonego do emisji w telewizji lub internecie w postaci nagrania z uroczystego koncertu z okazji setnych urodzin Jana Pawła II pod roboczym tytułem „Santo Subito- prorok naszych czasów” ogłoszenie o udzielanym zamówieniu audycja z koncertu Santo Subito Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Santo Subito
 6. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym koprodukcji filmu pod roboczym tytułem „Świat według Jana Pawła II” ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Koprodukcja filmu Świat według Jana Pawła II Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Koprodukcja film Świat według Jana Pawła II
 7. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym wyprodukowania dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej utworu muzycznego oraz teledysku pod roboczym tytułem „Jan Paweł II Żyje” o czasie trwania nie dłuższym niż 4 minuty Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu teledysk_Jan Paweł II Żyje Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu ogłoszenie o udzielonym zamówieniu teledysk JPII Żyje
 8. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym koprodukcji filmu dokumentalno – fabularyzowanego pod roboczym tytułem „Powstanie Kardynała” prezentującego działalność Kardynała Stefana Wyszyńskiego w czasie II wojny światowej, Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu_Koprodukcja_Powstanie_Kardynała
 9. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym produkcji, dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej związanej z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, dwóch teledysków przeznaczonych do emisji pod roboczym tytułem: „Bitwa Warszawska 2.0” o czasie trwania około 4 minuty każdy. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Bitwa Warszawska 2.0 Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 10. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym produkcji, dla potrzeb przeprowadzenia kampanii społecznej „Wiktoria 1920”: spotu w dwóch wersjach emisyjnych (15 i 30 sekund) oraz filmu o czasie trwania nie krótszym niż 1 minuta i 30 sekund i nie dłuższym niż 3 minuty, w związku z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Kampania społeczna Wiktoria 1920  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu ogłoszenie o udzielonym zamówieniu_Wiktoria 1920
 11. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym produkcji audycji (materiału przeznaczonego do emisji telewizyjnej) pod nazwą „Golec uOrkiestra Kolędowanie z Janem Pawłem II” o czasie trwania ok. 44 minuty. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Golec UOrkiestra Koledowanie z Janem Pawłem II Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Golec uOrkiestra Kolędowanie z Janem Pawłem II
 12. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym produkcji audycji (materiału przeznaczonego do emisji telewizyjnej) pod nazwą „Biblia Polska” o czasie trwania ok. 105 minut. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu audycja Biblia Polska Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Biblia Polska
 13. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym produkcji materiału wideo przeznaczonego do emisji w mediach pod roboczym tytułem „Miasto Gdynia” Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu_Miasto Gdynia Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Miasto Gdynia
 14. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu dotyczącym produkcji audycji (cyklu etiud) przeznaczonym do emisji w mediach pt. „Ojcowie  Niepodległości” Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu etiudy Ojcowie Niepodległości   Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu etiudy Ojcowie Niepodległości