Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4 d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w 2019 roku:

 1. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz par. 4 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa produkcja koncertu pt. „Gramy dla Niepodległej” w dniu 11 listopada 2019 r. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 2. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz par. 4 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: „Stworzenie autorskiego scenariusza i wyprodukowanie (w tym preprodukcja, produkcja oraz postprodukcja) na jego podstawie filmu w technice VR 360 stopni 3d o roboczym tytule „Bitwa warszawska VR”. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 3. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz par. 4 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa organizacja uroczystego koncertu z okazji rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Słowa, które znaczą”. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 4. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 2 ust. 3 pkt. 2 i par. 4 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa organizacja i produkcja koncertów, warsztatów tanecznych oraz spektaklu teatralnego podczas Festiwalu „Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu w następujących lokalizacjach: dziedzińce Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 5. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 2 ust. 3 pkt. 2 i par. 4 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: „Organizacja parad zabytkowych aut, powozów konnych, orkiestr dętych, zespołów pieśni i tańca, zespołów muzycznych oraz szczudlarzy w dniu 11 listopada 2019 r. realizowanych wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia od bramy Uniwersytetu Warszawskiego do budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 6. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz par. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Produkcja oraz montaż i demontaż elementów składających się na wystawę „Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj polskie Pomniki Historii”, która prezentowana będzie w przestrzeni Lotniska im. F. Chopina w Warszawie”.  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. Załączniki do ogłoszenia: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia_Koncepcja i opis wystawy , Załącznik nr 2 do Ogłoszenia_Wizualizacje i Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy, Załącznik nr 4 do Ogłoszenia_Formularz_Oferty, Klauzula Informacyjna   Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert Najcenniejsze dziedzictwo Odkryj polskie Pomniki Historii   Informacja Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty  Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 7. Informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania dot. „Produkcji oraz montażu i demontażu elementów składających się na wystawę „Legendarne. Polskie Pomniki Historii”, która prezentowana będzie w przestrzeni Lotniska im. F. Chopina w Warszawie” Informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania
 8. Informacja zamawiającego z otwarcia ofert. Przedmiot zamówienia: Produkcja oraz montaż i demontaż elementów składających się na wystawę „Legendarne. Polskie Pomniki Historii”, która prezentowana będzie w przestrzeni Lotniska im. F. Chopina w Warszawie”.Informacja zamawiającego z otwarcia ofert
 9. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz par. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Produkcja oraz montaż i demontaż elementów składających się na wystawę „Legendarne. Polskie Pomniki Historii”, która prezentowana będzie w przestrzeni Lotniska im. F. Chopina w Warszawie”.  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu  Załączniki do ogłoszenia: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia_Koncepcja i opis wystawy , Załącznik nr 2 do Ogłoszenia_Wizualizacje i Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy, Załącznik nr 4 do Ogłoszenia_Formularz_Oferty, Klauzula Informacyjna  
 10. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: wykonanie prac przygotowawczych przy produkcji Wystawy „Niewiarygodne. Polskie Pomniki Historii”, która prezentowana będzie w przestrzeni Lotniska im. F. Chopina w Warszawie ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu             Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu    Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 11. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Zapewnienie udziału artystów wykonawców, prowadzących, reżyserii,  wykonanie projektu scenografii oraz scenariusza dla potrzeb organizacji Koncertu z okazji 40 rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku     Ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu                                                                                                             Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu
 12. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa produkcja wystawy „Polski Album Rodzinny. Wielka Pielgrzymka”.                                 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu                                                                                                        Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu
 13. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Realizacja projektu pod nazwą „Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”.Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: Ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu
 14. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja cyklu koncertów fortepianowych z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu                            Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 15. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Realizacja projektu edukacyjnego „B jak Batory”. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu                                                                                                                                                    Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 16. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielania zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa produkcja Koncertu z okazji 30. rocznicy wyborów 04.06.1989 roku. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 17. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielania zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa produkcja koncertu pod roboczym tytułem „Pieśni o wolnej Polsce – Gintrowski i Kaczmarski na UW” Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
 18. Ogłoszenie o wszczęciu procedury udzielania zamówienia na podstawie wyłączenia z art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz par. 4 ust.1 pkt. 7) Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Przedmiot zamówienia: Wyprodukowanie autorskich wizualizacji dla potrzeb organizacji koncertu pn. „Wsłuchiwać się w Papieża” Ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu       Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu