Zamówienia realizowane na podstawie wyłączenia z art. 4d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zmianami) w 2018 roku

  1. Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) oraz na podstawie par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działaności kulturalnej – przedmiot zamówienia: Zapewnienie udziału artystów wykonawców oraz reżyserii „Koncertu dla „Niepodległej”

Ogłoszenie_Postępowanie_artyści_reżyseria_Koncert_dla_Niepodległej

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu

2. Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) oraz na podstawie par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z    zakresu działaności kulturalnej – przedmiot zamówienia: Organizacja parad zabytkowych aut, powozów, orkiestr, dętych podczas Festiwalu „Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu

Ogłoszenie_Organizacja_parad_Festiwal_Niepodległa_na_Krakowskim_Przedmieściu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu

3. Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) oraz na podstawie par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z    zakresu działaności kulturalnej – przedmiot zamówienia: Produkcja koncertów, spektaklu teatralnego, scenografii, opracwanie scenariusza, dobór artystów, zabezpieczenie pod względem zaplecza technicznego (scen, namiotów, akustyków, oświetlenia), zaplecza sanitarnego oraz ochrony Festiwalu „Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu

Ogłoszenie_Produkcja_Koncertów_Festiwal_Niepodległa

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu

4. Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) oraz na podstawie  par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z    zakresu działaności kulturalnej – przedmiot zamówienia: Kompleksowa produkcja wystawy „Polski Album Rodzinny”.

Ogłoszenie_Produkcja_Wystawy_Polski_Album_Rodzinny

Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie_o_nie_udzieleniu_zamówienia

5. Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz na podstawie  par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z    zakresu działaności kulturalnej – przedmiot zamówienia: Kompleksowa produkcja wystawy „Polski Album Rodzinny”.

Ogłoszenie_Produkcja_Wystawy_Polski_Album_Rodzinny_zamówienie_kulturalne

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu

6. Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4 d ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)  oraz na podstawie par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej – przedmiot zamówienia: Kompleksowa produkcja wydarzeń artystycznych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w związku z Setną Rocznicą Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłoszenie_o_udzielanym_zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu

7. Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) oraz na podstawie par. 4 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej – przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja gali z okazji stilecia Ministerstwa Kultury: opracowanie scenariusza, reżyseria, zaprojektowanie scenografii oraz jej montaż, zapewnienie wykonawców i prowadzących, sprzętu technicznego niezbędnego do przeprowadzenia wydarzenia (nagłośnienie, oświetlenie), zapewnienie zaproszeń, przygotowanie wizualizacji i grafik oraz cateringu bankietowego.

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie_Organizacja_Gali_stulecie_MKiDN

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu