Biuro Programu Niepodległa jest państwową instytucją kultury utworzoną na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r., funkcjonującą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późniejszymi zmianami) oraz statutu nadanego zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 31 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. o utworzeniu Biura Programu Niepodległa.

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Biuro Programu Niepodległa

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Biuru Programu Niepodległa.

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania statutu Biuru Programu Niepodległa

Nadzór nad Biurem Programu Niepodległa sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

Aktualny odpis skrócony z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odpis skrócony z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aktualny Odpis skrócony z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odpis skrócony RIK 18 marca 2021

Odpis skrócony RIK lity 2022

RIK_luty_2022

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017 – 2021 – załącznik do uchwały nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.

Program Wieloletni Niepodległa

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny