Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza:

WYNIKI NABORU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO „NIEPODLEGŁA” W ROKU 2022

W sumie złożono 1512 wniosków. Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 687, a NGO – 825.

Dofinansowanie otrzymało 104 wnioskodawców – 37 samorządowych i 67 NGO. Łączna kwota dla wszystkich projektów wyniosła 3,5 miliona złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 100 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 80 pkt. i więcej.

Nabór do konkursu ogłoszono 14 grudnia 2021 roku. Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała, że od lutego do Polski uciekły setki tysięcy uchodźców szukających schronienia. Aby włączyć ich w swoje inicjatywy, beneficjenci Programu Dotacyjnego mają możliwość dokonania aktualizacji wniosku z przesunięciem w kosztorysie w celu pokrycia kosztów adaptacji działań np. zatrudnienie tłumacza, stworzenie dwujęzycznych materiałów, itp. Nie przewiduje się zwiększenia budżetu projektu lub przyznania dodatkowych środków.