Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dot. Kompleksowej produkcji koncertu 18 czerwca 2022 roku w Chorzowie pod tytułem „Pokolenie 22” z okazji 100. rocznicy przyłączenia ziem Górnego Śląska do Polski

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Kompleksowa produkcja koncertu Pokolenie 22

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu kompleksowa produkcja koncertu Pokolenie 22