Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych:  „Koprodukcja filmu Panna opętana”

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Koprodukcja filmu Panna Opętana

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu Koprodukcja filmu Panna opętana