Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Biuro Programu „Niepodległa”

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Biuro Programu Niepodległa