Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Biuru „Niepodległa”

Zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Niepodległa