Biuro „Niepodległa” ogłasza wyniki naboru w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Do programu złożonych zostało łącznie 586 wniosków, w tym samorządowe instytucje kultury 338 wniosków, a organizacje pozarządowe 248 wniosków.

Dofinansowanie otrzymało 130 wnioskodawców – 85 samorządowych instytucji kultury i 45 NGO.

Łączna kwota zarezerwowana na realizację projektów wyniosła 4,5 miliona złotych. Poszczególne projekty mogły starać się o dotację w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 76 pkt. i więcej.

Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

Wyniki Programu dotacyjnego Powstanie Styczniowe 1863-1864