Tomasz Rokicki

Biuro „Niepodległa”

ul. Mazowiecka 9

00 – 052 Warszawa

e-mail:

tel. 022 182-26-03