Kontrast
Wielkość czcionki

Biuro „Niepodległa” - zmiana nazwy instytucji

Informujemy, że w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 grudnia 2022 r. dotychczasowa nazwa instytucji tj. Biuro Programu „Niepodległa” uległa zmianie na Biuro „Niepodległa”.

Powyższa zmiana nazwy nie wpływa na pozostałe dane identyfikujące instytucję. Dotychczasowy adres, numery NIP, REGON, RIK, pozostają bez zmian.