Kontrast
Wielkość czcionki

Kontakt

Program „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Obchody koordynowane są przez Biuro Programu „Niepodległa”. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej.

Program zakłada działania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy to projekty, za które będą odpowiedzialne narodowe instytucje kultury, podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu „Niepodległa” – w drugiej połowie 2017 roku BPN uruchomi programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodległej” (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodległą” (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych). Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza.

Kontakty do pracowników Biura Programu „Niepodległa”.

Biuro Programu „Niepodległa”
ul. Jasna 24
00-054 Warszawa

Czynne w dni robocze godzinach 9-17

 

 

Jan Kowalski
Dyrektor

tel. 22 182 26 00
e-mail:
kontaktniepodlegla.gov.pl
Wojciech Kirejczyk
Zastępca Dyrektora
tel. 22 182 26 00
e-mail:
kontaktniepodlegla.gov.pl
Kamil Wnuk
Rzecznik Prasowy
tel. 797 143 508
e-mail:
kwnukniepodlegla.gov.pl
Aneta Radecka
Główny specjalista ds. kadr i płac

tel. 22 182 26 04
e-mail:
aradeckaniepodlegla.gov.pl
 
 

Dział Promocji i Projektów

 
 
Marcin Rembacz
Kierownik

e-mail:
mrembaczniepodlegla.gov.pl
Alma Haltof
Zastępca Kierownika

tel. 22 182 26 08
e-mail:
ahaltofniepodlegla.gov.pl
Anna Bińkowska
Starszy specjalista ds. promocji
tel. 22 182 26 19
e-mail:
abinkowskaniepodlegla.gov.pl
Maria Czaputowicz
Starszy specjalista ds. promocji

tel.22 182 26 11
e-mail:
mczaputowiczniepodlegla.gov.pl
Paulina Łukawska
Starszy specjalista ds. promocji

tel. 22 182 26 09
e-mail:
plukawskaniepodlegla.gov.pl
Olga Jakubowska-Sęk
Starszy specjalista ds. promocji

tel. 22 182 26 06
e-mail:
ojakubowskaniepodlegla.gov.pl
Aleksandra Monkiewicz
Specjalista ds. promocji
tel. 22 182 26 13
e-mail:
amonkiewiczniepodlegla.gov.pl
Magdalena Bagińska
Specjalista ds. promocji
tel. 22 182 26 12
e-mail:
mbaginskaniepodlegla.gov.pl
Aleksandra Żuczkowska
Specjalista ds. promocji
e-mail:
azuczkowskaniepodlegla.gov.pl
Wioletta Kępka
Współpracownik
e-mail:
wkepkaniepodlegla.gov.pl
Tomasz Smakowski
Specjalista ds. współpracy z organizacjami reprezentującymi środowiska osób niepełnosprawnych
e-mail tsmakowskiniepodlegla.gov.pl
 

Dział Dotacji

 
 
Karol Gajewski
Kierownik
tel. 22 182 26 14
e-mail:
kgajewskiniepodlegla.gov.pl
Agnieszka Gajc
Zastępca Kierownika Działu Dotacji

Koordynator Programu „Niepodległa”
tel. 22 182 26 05
e-mail:
agajcniepodlegla.gov.pl
Sylwia Krawczyk
Specjalista ds. projektów
tel. 22 182 26 15
e-mail:
skrawczykniepodlegla.gov.pl
Patryk Wasążnik
Specjalista ds. projektów
tel. 22 182 26 07
e-mail:
pwasaznikniepodlegla.gov.pl
 
 

Dział Księgowości

 
 
Anna Niewęgłowska
Główna Księgowa
tel. 22 182 26 02
e-mail:
anieweglowskaniepodlegla.gov.pl
Agnieszka Zaorska
Zastępca Głównej Księgowej
tel. 22 182 26 17
e-mail:
azaorskaniepodlegla.gov.pl
 

Dział Administracyjny

 
 
Tomasz Rokicki
P.o. Kierownik
tel. 22 182 26 03
e-mail: trokickiniepodlegla.gov.pl
Agata Ługowska
Główny specjalista ds. administracyjnych
tel. 22 182 26 01
e-mail: alugowskaniepodlegla.gov.pl
Adriana Czaplicka
Specjalista ds. administracyjnych
tel. 22 182 26 00
e-mail: aczaplickaniepodlegla.gov.pl
Katarzyna Dryka
Specjalista ds. prawnych
 
 

 

MKiDN

Koordynator Programu Wieloletniego „Niepodległa”MKiDN odpowiada też za projekty upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, realizowane przez narodowe instytucje kultury.

 

 

 

Instytucje zaangażowane w realizację Programu Wieloletniego Niepodległa