Kontrast
Wielkość czcionki

Kontakt

Program „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Obchody koordynowane są przez Biuro Programu „Niepodległa”. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, którego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej.

Program zakłada działania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy to projekty, za które będą odpowiedzialne narodowe instytucje kultury, podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu „Niepodległa”, które jest operatorem programów dotacyjnych: „Koalicje dla Niepodległej” (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodległa” (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych). Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza.

Kontakty do pracowników Biura Programu „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa”
ul. Jasna 24
00-054 Warszawa

Czynne w dni robocze godzinach 9-17

Jan Kowalski
Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Wojciech Kirejczyk
Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Kamil Wnuk
Rzecznik prasowy
797 143 508

kwnukniepodlegla.gov.pl


Anna Niewęgłowska-Giersz
Główny Księgowy
22 182 26 02

anieweglowskaniepodlegla.gov.pl


Aneta Radecka
Główny specjalista ds. kadr i płac
22 182 26 04

aradeckaniepodlegla.gov.plDział Dotacji

Karol Gajewski
Kierownik Działu Dotacji
22 182 26 14

kgajewskiniepodlegla.gov.pl


Agnieszka Gajc
Zastępca Kierownika Działu Dotacji
22 182 26 05

agajcniepodlegla.gov.pl


Sylwia Krawczyk
Specjalista ds. dotacji
22 182 26 15

skrawczykniepodlegla.gov.pl


Patryk Wasążnik
Specjalista ds. dotacji
22 182 26 07

pwasaznikniepodlegla.gov.plDział Promocji i Projektów

Marcin Rembacz
Kierownik Działu Promocji i Projektów
---

mrembaczniepodlegla.gov.pl


Alma Haltof
Zastępca Kierownika Działu Promocji i Projektów
22 182 26 08

ahaltofniepodlegla.gov.pl

Social media
Maria Czaputowicz-Głowacka
Kierownik projektu ds. Niepodległa. Miejsce spotkań.
22 182 26 11

mczaputowiczniepodlegla.gov.pl

Niepodległa Miejsce Spotkań
Anna Bińkowska
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 19

abinkowskaniepodlegla.gov.pl


Olga Jakubowska-Sęk
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 06

ojakubowskaniepodlegla.gov.pl


Paulina Łukawska
Starszy specjalista ds. promocji i projektów

plukawskaniepodlegla.gov.pl

Strona internetowa
Aleksandra Monkiewicz
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 13

amonkiewiczniepodlegla.gov.pl

Logo i identyfikacja wizualna
Magdalena Bagińska
Specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 12

mbaginskaniepodlegla.gov.pl

Strona internetowa
Adriana Czaplicka
Specjalista ds. promocji i projektów
---

aczaplickaniepodlegla.gov.pl


Aleksandra Żuczkowska
Specjalista ds. promocji i projektów
---

azuczkowskaniepodlegla.gov.pl


Wioletta Kępka
Współpracownik
---

wkepkaniepodlegla.gov.pl


Tomasz Smakowski
Specjalista ds. współpracy z organizacjami reprezentującymi środowiska osób niepełnosprawnych
---

tsmakowskiniepodlegla.gov.plDział Administracyjny

Tomasz Rokicki
P. o. Kierownik Działu Administracyjnego
22 182 26 03

trokickiniepodlegla.gov.pl


Agata Ługowska
Główny specjalista ds. administracyjnych
22 182 26 01

alugowskaniepodlegla.gov.pl


Katarzyna Dryka
Specjalista ds. prawnych
---

kdrykaniepodlegla.gov.pl


Zofia Orłowska
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
22 182 26 00

zorlowskaniepodlegla.gov.plDział Księgowości

Agnieszka Zaorska
Zastępca Głównego Księgowego
22 182 26 17

azaorskaniepodlegla.gov.pl


Marta Gotowała
Księgowy
22 182 26 16

mgotowalaniepodlegla.gov.pl


 

MKiDN

Koordynator Programu Wieloletniego „Niepodległa”

MKiDN odpowiada też za projekty upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, realizowane przez narodowe instytucje kultury.

 

 

 

Instytucje zaangażowane w realizację Programu Wieloletniego Niepodległa