Kontrast
Wielkość czcionki

Kontakt

Biuro „Niepodległa” to państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie. Celem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości.

Do zakresu działalności Biura „Niepodległa” należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej m.in. poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych. Do najważniejszych zaliczyć można coroczne akcje #mojaflaga z okazji Dnia Flagi 2 maja i Niepodległa do hymnu 11 listopada.

Biuro „Niepodległa” zarządza programami dotacyjnymi wspierającymi oddolne inicjatywy. Pełną listę naborów i ich rozstrzygnięcia można znaleźć w zakładce Dotacje. Pracownicy Biura przygotowują i realizują projekty kulturalne w ramach obchodów rocznicowych, uroczystości i świąt państwowych, a szczególnie Narodowego Święta Niepodległości. Wspólne, radosne świętowanie jest podstawą działań takich jak coroczny Festiwal „Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu.

Biuro „Niepodległa” jest organizatorem Niepodległa. Miejsce Spotkań – kawiarnianej przestrzeni zlokalizowanej w Warszawie, w budynku Starej Herbaciarni w Łazienkach Królewskich. Przez cały rok są tam organizowane wydarzenia kulturalne, warsztaty dla dorosłych, zajęcia dla dzieci o charakterze edukacyjnym, pokazy filmowe, potańcówki, koncerty itp.

Biuro „Niepodległa” powstało w 2017 roku, by łączyć różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości oraz realizować Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” na lata 2017-2022. 2 grudnia 2022 roku Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nazwa Biuro „Niepodległa” zastąpiła dotychczas stosowaną nazwę Biuro Programu „Niepodległa”.

Działalność Biura „Niepodległa” jest finansowana z budżetu Państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wojciech Kirejczyk – Dyrektor Biura „Niepodległa”

mężczyzna w eleganckiej marynarce z założonymi rękami i uśmiechem
Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura „Niepodległa”. Fot. Tomasz Tołłoczko / BPN

Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura „Niepodległa”, w latach 2018–2021 był Zastępcą Dyrektora Biura. Od początku współkoordynował akcje łączące Polaków w kraju i za granicą, takie jak „Niepodległa do hymnu” (wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w samo południe 11 listopada); „#mojaflaga” (zachęcająca do wywieszania biało-czerwonej flagi 2 maja dla uczczenia Dnia Flagi RP), czy Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Jest zaangażowany w kompleksową organizację i wsparcie wydarzeń i akcji zachęcających do wspólnego świętowania i upamiętniania wydarzeń budujących polską państwowość, a zwłaszcza w Projekty Biura „Niepodległa” prezentujące historię w nowoczesny sposób, wykorzystujące technologię w służbie kultury.

Wcześniej Wojciech Kirejczyk pracował zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jako analityk realizował strategiczne projekty doradcze dla licznych jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce i dla administracji rządowej. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz studia menedżerskie MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Należał także do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 2008 do 2021 roku. Jako instruktor w stopniu podharcmistrza, drużynowy, zastępcy hufcowego, był także organizatorem śródrocznej pracy wychowawczej oraz obozów, wyjazdów i kursów.

Kontakty do pracowników Biura „Niepodległa”

Biuro „Niepodległa”
ul. Mazowiecka 9
00-052 Warszawa

Czynne w dni robocze godzinach 8:00 – 16:00

Wojciech Kirejczyk
Dyrektor Biura „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Karol Gajewski
Zastępca Dyrektora Biura „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Wioletta Łabuda-Iwaniak
Rzecznik Prasowy
786 870 053

wlabudaniepodlegla.gov.pl


Anna Niewęgłowska-Giersz
Główny Księgowy
22 182 26 02

anieweglowskaniepodlegla.gov.pl


Aneta Radecka
Główny specjalista ds. kadr i płac
22 182 26 04

aradeckaniepodlegla.gov.plDział Dotacji i Projektów Lokalnych

Wioletta Kępka
Kierownik Działu Dotacji i Projektów Lokalnych
---

wkepkaniepodlegla.gov.pl


Mateusz Odoliński
Zastępca Kierownika Działu Dotacji i Projektów Lokalnych
22 182 26 05

modolinskiniepodlegla.gov.pl


Kamil Wnuk
Koordynator ds. nowych technologii
22 182 26 10

kwnukniepodlegla.gov.pl


Aleksandra Monkiewicz
Główny specjalista ds. projektów
22 182 26 13

amonkiewiczniepodlegla.gov.pl

Logo i identyfikacja wizualna
Marcel Kuśmierczyk
Starszy specjalista ds. projektów
---

mkusmierczykniepodlegla.gov.pl


Hanna Oleksiak
Starszy specjalista ds. dotacji
22 182 26 07

holeksiakniepodlegla.gov.pl

Obsługa programów dotacyjnych
Ewa Chwiećko
Specjalista ds. dotacji
22 182 26 15

echwieckoniepodlegla.gov.pl

Obsługa programów dotacyjnych

Dział Promocji i Projektów Kulturalnych

Michał Kosiorek
Kierownik Działu Promocji i Projektów Kulturalnych
---

mkosiorekniepodlegla.gov.pl


Olga Jakubowska-Sęk
Zastępca Kierownika Działu Promocji i Projektów Kulturalnych
---

ojakubowskaniepodlegla.gov.pl


Magdalena Bagińska
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 12

mbaginskaniepodlegla.gov.pl

Strona internetowa
Anna Bińkowska
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 19

abinkowskaniepodlegla.gov.pl

Social Media / VR „Niepodległa w Kadrze”
Anna Miszczyk
Główny specjalista ds. promocji i projektów
---

amiszczykniepodlegla.gov.pl


Sylwia Krawczyk
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 06

skrawczykniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”
Grzegorz Niemczyk
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

gniemczykniepodlegla.gov.pl


Małgorzata Seider
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

mseiderniepodlegla.gov.pl

Social Media
Aleksandra Żuczkowska
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

azuczkowskaniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”
Anna Całusińska
Specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 08

acalusinskaniepodlegla.gov.pl


Maria Czaputowicz-Głowacka
Kierownik projektu ds. „Niepodległa. Miejsce spotkań”. / URLOP
---

mczaputowiczniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”

Dział Administracyjny

Tomasz Rokicki
Kierownik Działu Administracyjnego
22 182 26 03

trokickiniepodlegla.gov.pl


Agata Ługowska
Główny specjalista ds. administracyjnych
22 182 26 01

alugowskaniepodlegla.gov.plDział Księgowości

Izabela Nowicka-Filary
Zastępca Głównego Księgowego
22 182 26 16

ifilaryniepodlegla.gov.pl


Marta Misa
Starsza Księgowa / URLOP
---

mmisaniepodlegla.gov.pl


 

MKiDN

Koordynator Programu Wieloletniego „Niepodległa”


MKiDN odpowiada też za projekty upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, realizowane przez narodowe instytucje kultury.

 

 

 

Instytucje zaangażowane w realizację Programu Wieloletniego Niepodległa