Kontrast
Wielkość czcionki

Kontakt

Biuro „Niepodległa” to państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie. Celem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości.

Do zakresu działalności Biura „Niepodległa” należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej m.in. poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych. Do najważniejszych zaliczyć można coroczne akcje #mojaflaga z okazji Dnia Flagi 2 maja i Niepodległa do hymnu 11 listopada.

Biuro „Niepodległa” zarządza programami dotacyjnymi wspierającymi oddolne inicjatywy. Pełną listę naborów i ich rozstrzygnięcia można znaleźć w zakładce Dotacje. Pracownicy Biura przygotowują i realizują projekty kulturalne w ramach obchodów rocznicowych, uroczystości i świąt państwowych, a szczególnie Narodowego Święta Niepodległości. Wspólne, radosne świętowanie jest podstawą działań takich jak coroczny Festiwal „Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu.

Biuro „Niepodległa” jest organizatorem Niepodległa. Miejsce Spotkań – kawiarnianej przestrzeni zlokalizowanej w Warszawie, w budynku Starej Herbaciarni w Łazienkach Królewskich. Przez cały rok są tam organizowane wydarzenia kulturalne, warsztaty dla dorosłych, zajęcia dla dzieci o charakterze edukacyjnym, pokazy filmowe, potańcówki, koncerty itp.

Biuro „Niepodległa” powstało w 2017 roku, by łączyć różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości oraz realizować Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” na lata 2017-2022. 2 grudnia 2022 roku Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nazwa Biuro „Niepodległa” zastąpiła dotychczas stosowaną nazwę Biuro Programu „Niepodległa”.

Działalność Biura „Niepodległa” jest finansowana z budżetu Państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wojciech Kirejczyk – Dyrektor Biura „Niepodległa”

mężczyzna w eleganckiej marynarce z założonymi rękami i uśmiechem
Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura „Niepodległa”. Fot. Tomasz Tołłoczko / BPN

Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura „Niepodległa”, w latach 2018–2021 był Zastępcą Dyrektora Biura. Od początku współkoordynował akcje łączące Polaków w kraju i za granicą, takie jak „Niepodległa do hymnu” (wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w samo południe 11 listopada); „#mojaflaga” (zachęcająca do wywieszania biało-czerwonej flagi 2 maja dla uczczenia Dnia Flagi RP), czy Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Jest zaangażowany w kompleksową organizację i wsparcie wydarzeń i akcji zachęcających do wspólnego świętowania i upamiętniania wydarzeń budujących polską państwowość, a zwłaszcza w Projekty Biura „Niepodległa” prezentujące historię w nowoczesny sposób, wykorzystujące technologię w służbie kultury.

Wcześniej Wojciech Kirejczyk pracował zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jako analityk realizował strategiczne projekty doradcze dla licznych jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce i dla administracji rządowej. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz studia menedżerskie MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Należał także do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 2008 do 2021 roku. Jako instruktor w stopniu podharcmistrza, drużynowy, zastępcy hufcowego, był także organizatorem śródrocznej pracy wychowawczej oraz obozów, wyjazdów i kursów.

Kontakty do pracowników Biura „Niepodległa”

Biuro „Niepodległa”
ul. Mazowiecka 9
00-052 Warszawa

Czynne w dni robocze godzinach 8:00 – 16:00

Wojciech Kirejczyk
Dyrektor Biura „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Karol Gajewski
Zastępca Dyrektora Biura „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Anna Niewęgłowska-Giersz
Główny Księgowy
22 182 26 02

anieweglowskaniepodlegla.gov.pl


Aneta Radecka
Główny specjalista ds. kadr i płac
22 182 26 04

aradeckaniepodlegla.gov.plDział Dotacji i Projektów Lokalnych

Wioletta Kępka
Kierownik Działu Dotacji i Projektów Lokalnych
---

wkepkaniepodlegla.gov.pl


Mateusz Odoliński
Zastępca Kierownika Działu Dotacji i Projektów Lokalnych
22 182 26 05

modolinskiniepodlegla.gov.pl


Kamil Wnuk
Koordynator ds. nowych technologii
22 182 26 10

kwnukniepodlegla.gov.pl


Aleksandra Monkiewicz
Główny specjalista ds. projektów
22 182 26 13

amonkiewiczniepodlegla.gov.pl

Logo i identyfikacja wizualna
Hanna Oleksiak
Starszy specjalista ds. dotacji
22 182 26 07

holeksiakniepodlegla.gov.pl

Obsługa programów dotacyjnych
Ewa Chwiećko
Specjalista ds. dotacji
22 182 26 15

echwieckoniepodlegla.gov.pl

Obsługa programów dotacyjnych

Dział Promocji i Projektów Kulturalnych

Michał Kosiorek
Kierownik Działu Promocji i Projektów Kulturalnych
---

mkosiorekniepodlegla.gov.pl


Olga Jakubowska-Sęk
Zastępca Kierownika Działu Promocji i Projektów Kulturalnych
---

ojakubowskaniepodlegla.gov.pl


Magdalena Bagińska
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 12

mbaginskaniepodlegla.gov.pl

Strona internetowa
Anna Bińkowska
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 19

abinkowskaniepodlegla.gov.pl

Social Media / VR „Niepodległa w Kadrze”
Anna Miszczyk
Główny specjalista ds. promocji i projektów
---

amiszczykniepodlegla.gov.pl


Sylwia Krawczyk
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 06

skrawczykniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”
Grzegorz Niemczyk
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

gniemczykniepodlegla.gov.pl


Małgorzata Seider
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

mseiderniepodlegla.gov.pl

Social Media
Aleksandra Żuczkowska
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

azuczkowskaniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”
Anna Całusińska
Specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 08

acalusinskaniepodlegla.gov.pl


Maria Czaputowicz-Głowacka
Kierownik projektu ds. „Niepodległa. Miejsce spotkań”. / URLOP
---

mczaputowiczniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”

Dział Administracyjny

Tomasz Rokicki
Kierownik Działu Administracyjnego
22 182 26 03

trokickiniepodlegla.gov.pl


Agata Ługowska
Główny specjalista ds. administracyjnych
22 182 26 01

alugowskaniepodlegla.gov.pl


Klaudia De Carli
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
22 182 26 00

kdecarliniepodlegla.gov.plDział Księgowości

Izabela Nowicka-Filary
Zastępca Głównego Księgowego
22 182 26 16

ifilaryniepodlegla.gov.pl


Marta Misa
Starsza Księgowa / URLOP
---

mmisaniepodlegla.gov.pl


 

MKiDN

Koordynator Programu Wieloletniego „Niepodległa”


MKiDN odpowiada też za projekty upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, realizowane przez narodowe instytucje kultury.

 

 

 

Instytucje zaangażowane w realizację Programu Wieloletniego Niepodległa