Kontrast
Wielkość czcionki

Kontakt

Program „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Obchody koordynowane są przez Biuro Programu „Niepodległa”. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, którego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej.

Program zakłada działania w trzech obszarach (priorytetach). Pierwszy to projekty, za które będą odpowiedzialne narodowe instytucje kultury, podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za drugi priorytet odpowiada Biuro Programu „Niepodległa”, które jest operatorem programów dotacyjnych: „Koalicje dla Niepodległej” (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodległa” (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych). Za program zagraniczny obchodów (trzeci priorytet) odpowiada Instytut Adama Mickiewicza.

Działalność Biura Programu „Niepodległa” jest finansowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022 zgodnie z Załącznikiem do uchwały nr 111/2018 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Wojciech Kirejczyk – Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”

mężczyzna w eleganckiej marynarce z założonymi rękami i uśmiechem
Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. Fot. Tomasz Tołłoczko / BPN

Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, w latach 2018–2021 był Zastępcą Dyrektora BPN. Współkoordynował od początku akcje łączące Polaków w kraju i za granicą, takie jak „Niepodległa do hymnu” (wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w samo południe 11 listopada); „#mojaflaga” (zachęcająca do wywieszania biało-czerwonej flagi 2 maja dla uczczenia Dnia Flagi RP), czy Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Jest zaangażowany w kompleksową organizację i wsparcie wydarzeń i akcji zachęcających do wspólnego świętowania i upamiętniania wydarzeń budujących polską państwowość, a zwłaszcza w Projekty BPN prezentujące historię w nowoczesny sposób, wykorzystujące technologię w służbie kultury.

Wcześniej Wojciech Kirejczyk pracował zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jako analityk realizował strategiczne projekty doradcze dla licznych jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce i dla administracji rządowej. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz studia menedżerskie MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Należał także do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 2008 do 2021 roku. Jako instruktor w stopniu podharcmistrza, drużynowy, zastępcy hufcowego, był także organizatorem śródrocznej pracy wychowawczej oraz obozów, wyjazdów i kursów.

Kontakty do pracowników Biura Programu „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa”
ul. Mazowiecka 9
00-052 Warszawa

Czynne w dni robocze godzinach 8-16

Wojciech Kirejczyk
Dyrektor Biura Programu „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Karol Gajewski
Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”
22 182 26 00

kontaktniepodlegla.gov.pl


Kamil Wnuk
Rzecznik prasowy
797 143 508

kwnukniepodlegla.gov.pl


Anna Niewęgłowska-Giersz
Główny Księgowy
22 182 26 02

anieweglowskaniepodlegla.gov.pl


Aneta Radecka
Główny specjalista ds. kadr i płac
22 182 26 04

aradeckaniepodlegla.gov.plDział Dotacji

Mateusz Odoliński
Starszy specjalista ds. dotacji
22 182 26 05

modolinskiniepodlegla.gov.pl

Koordynator Programu "Niepodległa"
Hanna Oleksiak
Starszy specjalista ds. dotacji
22 182 26 07

holeksiakniepodlegla.gov.pl

Koordynator Programu "Koalicje dla Niepodległej"
Ewa Chwiećko
Specjalista ds. dotacji
22 182 26 15

echwieckoniepodlegla.gov.plDział Promocji i Projektów

Michał Kosiorek
Kierownik Działu Promocji i Projektów
---

mkosiorekniepodlegla.gov.pl


Olga Jakubowska-Sęk
Zastępca Kierownika Działu Promocji i Projektów

ojakubowskaniepodlegla.gov.pl


Maria Czaputowicz-Głowacka
Kierownik projektu ds. „Niepodległa. Miejsce spotkań”. / URLOP
---

mczaputowiczniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”
Anna Bińkowska
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 19

abinkowskaniepodlegla.gov.pl

Social Media / VR „Niepodległa w Kadrze”
Wioletta Kępka
Główny specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 09

wkepkaniepodlegla.gov.pl


Anna Miszczyk
Główny specjalista ds. promocji i projektów

amiszczykniepodlegla.gov.pl


Magdalena Bagińska
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 12

mbaginskaniepodlegla.gov.pl

Strona internetowa
Sylwia Krawczyk
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

skrawczykniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”
Paulina Łukawska
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

plukawskaniepodlegla.gov.pl

Strona internetowa
Aleksandra Monkiewicz
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 13

amonkiewiczniepodlegla.gov.pl

Logo i identyfikacja wizualna
Małgorzata Seider
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

mseiderniepodlegla.gov.pl

Social Media
Aleksandra Żuczkowska
Starszy specjalista ds. promocji i projektów
---

azuczkowskaniepodlegla.gov.pl

„Niepodległa. Miejsce Spotkań”
Anna Całusińska
Specjalista ds. promocji i projektów
22 182 26 06

acalusinkaniepodlegla.gov.plDział Administracyjny

Tomasz Rokicki
P. o. Kierownik Działu Administracyjnego
22 182 26 03

trokickiniepodlegla.gov.pl


Agata Ługowska
Główny specjalista ds. administracyjnych
22 182 26 01

alugowskaniepodlegla.gov.pl


Dagmara Łyko
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
22 182 26 00

dlykoniepodlegla.gov.plDział Księgowości

Marta Misa
Starsza Księgowa
22 182 26 16

mmisaniepodlegla.gov.pl


Aleksandra Świercz
Księgowy
22 182 26 17

aswierczniepodlegla.gov.pl


 

MKiDN

Koordynator Programu Wieloletniego „Niepodległa”


MKiDN odpowiada też za projekty upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, realizowane przez narodowe instytucje kultury.

 

 

 

Instytucje zaangażowane w realizację Programu Wieloletniego Niepodległa