Kontrast
Wielkość czcionki

Logo

Projekty wzmacniające wspólnotę obywatelską wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości to wyjątkowe okazje do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. W całym kraju realizowane są inicjatywy kulturalne, artystyczne, edukacyjne, sportowe, badawcze czy wydawnicze, poświęcone powyższym wartościom. Chcemy wspierać je i łączyć pod logo „Niepodległa”.

Dlatego organizatorów wszystkich wydarzeń wpisujących się w cele statutowe Biura zapraszamy do wnioskowania o zgodę na posługiwanie się logo „Niepodległa”. Dzięki korzystaniu z logo, poszczególne projekty będą rozpoznawalne i trafią do szerokiego grona odbiorców.

Zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji pod względem ich zgodności z Regulaminem udzielania zgody na wykorzystywanie logo „Niepodległa”. O udzieleniu zgody na korzystanie z logo oraz uwzględnieniu w kalendarium wydarzeń Organizator zostanie poinformowany drogą mailową.

Uzyskaj logo

Prosimy o kontakt bezpośrednio z panią Aleksandrą Monkiewicz:

tel. 22 182 26 13

FAQ

W 2016 roku Narodowe Centrum Kultury, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, zorganizowało konkurs na oficjalny logotyp i identyfikację wizualną obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Zwycięską koncepcję przygotowała agencja FUTU Creative.

Logo stało się symbolem krajowych i zagranicznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na ogromny zasięg wydarzeń, logo musiało być tak zaprojektowane, by było czytelne i łatwe w odbiorze, a jednocześnie jego symbolika powinna nieść pozytywny przekaz, adekwatny do charakteru rocznicowych uroczystości.

Logo inspirowane jest listem Józefa Piłsudskiego. Spośród jego rękopisów wybrano fragmenty, zawierające słowa „niepodległa” i „niepodległość”. Wyrazy te zostały następnie poddane obróbce cyfrowej i po konsultacji z grafologiem udało się uzyskać unikatowy, cyfrowo odświeżony, stworzony ręką marszałka Piłsudskiego znak słowno-graficzny „niepodległa”. Dzięki temu, logo jest połączeniem teraźniejszości z przeszłością. Krój pisma inspirowany jest oryginalną typografią z dokumentów z początku XX w., a poddany został obróbce cyfrowej w wieku XXI.

Logo oddaje charakter pisma postaci nierozerwalnie związanej z podniosłą chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pismo marszałka skłania do refleksji nad osobistym wymiarem niepodległości, podobnie jak kolorystyka logo – utrzymana w tonacji barw narodowych. To właśnie dzięki wydarzeniom z 1918 rok, możemy dziś używać z dumą oraz radością, bieli i czerwieni.

 

Wnioskodawcami mogą być instytucje publiczne, podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne.

Zgodę na korzystanie z logo „Niepodległa” mogą uzyskać projekty, które:

 1. Będą spełniały cele statutowe Biura, czyli wzmacniały wspólnotę obywatelską wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości,
 2. będą projektami o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, badawczym, wydawniczym, sportowym lub innym realizującym cele statutowe Biura,
 3. będą charakteryzowały się wysokimi walorami artystycznymi lub niosły ze sobą wysoką wartość merytoryczną,
 4. ich jedynym celem nie będzie promocja prywatnej marki, osoby lub podmiotu świadczącego usługi.
 5. ich Organizatorem nie będzie partia polityczna lub podmiot pośrednio lub bezpośrednio związany z działalnością partii politycznych.
 • Twój Projekt zostanie włączony do oficjalnej listy organizowanych Wydarzeń, a także zostanie wpisany do kalendarium wydarzeń, dostępnego na ogólnopolskim portalu niepodlegla.gov.pl !
 • Zgoda na posługiwanie się logo „Niepodległa” pozwoli na publikacje:
 • – aktualności,
 • – informacji,
 • – zdjęć
 • dotyczących Wydarzenia / Projektu w mediach społecznościowych i na stronie Biura „Niepodległa”. Dzięki temu informacje o projekcie będą mogły trafić do szerokiego grona odbiorców!

Nie. O przyznanie środków na dofinansowanie Projektu należy ubiegać się w konkursach dotacyjnych.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 1. uzupełniając Formularz w wersji elektronicznej zamieszczony pod adresem: niepodlegla.gov.pl/logo,
 2. przesyłając pisemne zgłoszenie adresowane do Dyrektora Biura „Niepodległa” , na adres: Biuro „Niepodległa”, ul. Mazowiecka 9, 00 – 052 Warszawa,
 3. składając zgłoszenie bezpośrednio w recepcji Biura „Niepodległa”.

Tak. Organizator Projektu, przed publikacją materiałów, zobowiązany jest przesłać je drogą elektroniczną na adres w celu otrzymania od Biura „Niepodległa” akceptacji ekspozycji logo „Niepodległa”. Organizator ma również obowiązek dodać za pomocą formularza wydarzenie do internetowego kalendarza wydarzeń najpóźniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia.

Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu informację należy zamieścić najpóźniej 14 dni przed datą Wydarzenia. W wypadkach szczególnych, uzasadnionych okolicznościami, termin może ulec skróceniu. Aby dodać wydarzenie należy skorzystać z formularza na stronie niepodlegla.gov.pl.

 

Jeśli Organizator złamie postanowienia zawarte w Regulaminie.

Pobierz logo