Kontrast
Wielkość czcionki

Dane rejestrowe nowo powstałej instytucji - Instytutu Adama Mickiewicza

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że z dniem 1 maja 2024 rozpoczęła działalność nowo powstała instytucja – Instytut Adama Mickiewicza. Nowa państwowa instytucja kultury powstała na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 kwietnia 2024 r., poz. 43, w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Adama Mickiewicza.

Zadaniem nowego Instytutu Adama Mickiewicza jest popularyzacja polskiej kultury za granicą oraz inicjowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej w zgodzie z założeniami polityki zagranicznej i kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Informujemy, że wskutek połączenia zmianie ulegają dotychczasowe dane rejestrowe instytucji tj. numery NIP, REGON, a także RIK. Aktualne dane to:

Instytut Adama Mickiewicza

Ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
RIK 137/2024
NIP: 7011203621
REGON: 528511890

Instytut Adama Mickiewicza z dniem 1 maja 2024 r. przejął wszelkie prawa i obowiązki łączonych państwowych instytucji kultury: Instytutu Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25 wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006 oraz Biura „Niepodległa”, z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 100/2017

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji wg wskazanych wyżej danych.

Dyrekcja

Instytutu Adama Mickiewicza