Kontrast
Wielkość czcionki

Konferencja „Poetyki nie(po)rozumienia”. Trwa nabór uczestników

Jeszcze do 15 września wysyłać można zgłoszenia do udziału w konferencji „Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej”, organizowanej przez Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych. Wydarzenie poświęcone będzie pozytywnym aspektom pomyłek.

Pogląd ten, z początku może zaskakujący, swoje odwzorowanie znajduje w naszej codzienności. Nieporozumienia komunikacyjne z reguły odbierane są jako destabilizujące, destrukcyjne, niechciane, jako swego rodzaju zaskoczenia. Warto jednak spojrzeć na ten problem z innej strony i zobaczyć jego pozytywne skutki. Wszelkie nieporozumienia mogą służyć także szeroko pojętemu rozwojowi, wspomagać go.

Jan Berdyszak, "Studium po... IX"1981,autooffset barwny, papier, wym. 58 x 56,5 cm

Jan Berdyszak, „Studium po… IX”1981,autooffset barwny, papier, wym. 58 x 56,5 cm

Konferencja zatytułowana „Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej” skupiona będzie głównie wokół nieporozumień w przekładzie, będących jego nieodłączną częścią. Uczestnicy zajmą się przede wszystkim ujęciami literaturoznawczymi, kulturoznawczymi, translatologicznymi i antropologicznymi, jako kontekst traktując perspektywy filozoficzne, socjologiczne, komunikacyjne czy poznawcze.

Proponowane problemy, które poddane mają zostać dyskusji to między innymi kwestie takie jak: nieporozumienie jako zdarzenie komunikacyjne; nieporozumienia i odkształcenia znaczeniowe w procesie przekładu; historyczność nieporozumień; zakłócenia w transferze wiedzy i form kulturowych jako źródło nowych idei/form ekspresji; nieporozumienie i niezrozumienie/niezrozumiałość jako strategia artystyczna; kulturowe reprezentacje nieporozumień i nierozumienia; strategie i efekty łączenia rodzimej tradycji kulturowej z tym, co obce/nowe i niezrozumiane, zrozumiane cząstkowo, wypaczone; „blokady recepcyjne” w przekładzie; kulturowe przewartościowania przekładów pierwotnie uznanych za chybione/mylne/błędne; historyczne modele przekładów eksperymentalnych, celowo odkształcających oryginał; granice nie(po)rozumienia a granice interpretacji wypowiedzi artystycznych – propozycje alternatywne wobec wariantów poststrukturalistycznych teorii misreading.

Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim. Monografia pokonferencyjna planowana jest w drugim z nich.

Kiedy: 07.12.2017 – 08.12.2017
Gdzie: Instytut Badań Literackich | Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica

Wydarzenie realizowane jest w ramach obchodów Stulecia Awangardy w Polsce.