Kontrast
Wielkość czcionki

Konkurs na Ławkę Niepodległości rozstrzygnięty

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło wyniki konkursu na projekt ławki pomnikowej upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs, na który wpłynęło 26 propozycji, wygrała pani Marta Rosiak. Według autorki Idea ławki nawiązuje do słów marszałka Piłsudskiego „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”.

projekt ławki niepodległości w formie wizualizacji

Wizualizacja zwycięskiego projektu pani Marty Rosiak. Materiały MON

To jednak nie wszystko, co kryje w sobie oszczędny w formie projekt. Forma i kolor ławki nawiązują do czystej kartki papieru, na której zapisane jest ręką marszałka słowo „Niepodległa”. Dlatego ławka jest taka skromna, tą bryłą, tą rzeźbą są ludzie, którzy na niej siadają. – mówi Marta Rosiak.

wizualizacja ławki w formie białej bryły z metalowymi siedzeniami

Wizualizacja projektu pani Marty Rosiak. Materiały MON.

Multimedialne ławki będą przekazywały treści edukacyjne: nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, jak również dziejów „małych ojczyzn”. Ławki będą zatem również sposobem na włączenie w projekt lokalnej społeczności.

projekt ławki w formie bryły ze ścianą frontową z geometrycznym orłem

Wyróżniony projekt pana Piotra Hołubicza. Materiały MON.

W konkursie przyznano również wyróżnienie dla pana Piotra Hołubowicza. Zaproponowany przez niego projekt nawiązuje do symboliki Orła Białego, a sam Orzeł połączony jest symboliczną nicią ze słowem „niepodległa”, pochodzącym z rękopisu Józefa Piłsudskiego. Jak mówi autor, „Rozgałęziająca się nić – jak podkreśla autor wyróżnionego projektu – symbolizuje równocześnie: Wisłę – najważniejszą polską rzekę, krwioobieg – metaforę tego, że niepodległość i wolność napędza Polaków do życia oraz korzeń drzewa – symbol rozrostu narodu polskiego po odzyskaniu niepodległości.

 Co ważne, koszt budowy ławek będzie mógł być pokryty przez MON aż do 80% w przypadku samorządów,  natomiast inne podmioty – instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne lub prawne, jak również kościelne osoby prawne – będą mogły uzyskać bezpłatną licencję na projekt.

Więcej informacji dostępne na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej