Kontrast
Wielkość czcionki

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja

kartka, cyfry 2 i 7 złożone z linijek słów nawiązujących do samorządu

 

Z okazji Dnia Samorządowca,

Biuro „Niepodległa” dziękuje wójtom, burmistrzom, prezydentom miast,

starostom, marszałkom, członkom zarządów powiatów i województw,

wszystkim radnym i pracownikom samorządowym

za pracę na rzecz społeczności lokalnych,

a także wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.