Kontrast
Wielkość czcionki

Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura „Niepodległa”

Prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał Wojciecha Kalwata na stanowisko dyrektora Biura ,,Niepodległa”. Jego siedmioletnia kadencja rozpoczyna się 14 listopada br. Poprzedni dyrektor Wojciech Kirejczyk, złożył rezygnację.

nowy dyrektor prezentuje teczkę z powołaniem, obok stoi minister kultury

Wojciech Kalwat – dyrektor Biura „Niepodległa”
fot. Danuta Matloch / MKiDN

Wojciech Kalwat – dyrektor Biura „Niepodległa”

Wojciech Kalwat to historyk, popularyzator historii, pedagog. Inicjator i realizator projektów o charakterze popularnonaukowym, edukacyjnych i multimedialnych. Współpracował z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i edukacyjnymi. Od 2017 roku sprawował funkcję kierownika Działu Projektów Kulturalnych w Muzeum Historii Polski. Realizował projekty nastawione na popularyzację historii Polski, w sposób nowoczesny i z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i wystawienniczych. Organizował konferencje naukowe i popularnonaukowe, projekty internetowe, koncerty i wydarzenia promujące historie oraz kampanie społeczne i promocyjne. W 2023 roku jako Pełnomocnik MKiDN ds. organizacji wydarzeń kulturalnych związanych ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego prowadził działania mające na celu popularyzację wiedzy na temat Insurekcji 1863-1864 roku.

Współorganizator i kurator projektów wystawienniczych, m.in.: „Bodzentyn utracony – odzyskany” (2015), „Tadeusz Kościuszko – człowiek idei” (2017); prezentowanej w Polsce i Niderlandach „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze” (2019); Ściany multimedialnej w Maczek Memorial Breda (2020); „Hetman” (2021); wystawy stałej Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie „Polacy – Węgrzy 1000 lat historii” (2022); „Powstali 1863-64” (2023). Twórca filmów dokumentalnych i animowanych, np. „Łysogóry 200 lat temu – rekonstrukcja cyfrowa” (2015): „Drzwi Świętego Wojciecha” (2016); „Marian na wojnie” (2019); „Hetman” (2020); „Złota obrączka” (2023). Autor artykułów, prac i książek o charakterze naukowym i popularnonaukowym, podręczników szkolnych do historii i katalogów wystaw.

Wojciech Kirejczyk – były dyrektor Biura „Niepodległa”

mężczyzna w eleganckiej marynarce z założonymi rękami i uśmiechem

Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura „Niepodległa”.
Fot. Tomasz Tołłoczko / BPN

W latach 2018–2021 był zastępcą dyrektora Biura Programu Niepodległa, od grudnia 2021 roku do listopada 2023 roku był dyrektorem Biura „Niepodległa”.

W tym czasie instytucja rozwijała formaty swoich sztandarowych, cyklicznych przedsięwzięć związanych z Dniem Flagi RP i Narodowym Świętem Niepodległości. Ponadto, w tym okresie zrealizowała m.in.: Kongres Niepodległa, będący podsumowaniem Programu Wieloletniego „Niepodległa”, ogólnopolską trasę widowiska edukacyjnego „Iskry Niepodległej” (ponad 120 odwiedzonych miejscowości) czy widowisko „1863 – Ku Wolności” inaugurujące obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Po zakończeniu kilkuletnich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, Biuro „Niepodległa” rozszerzyło zakres swojej działalności na wydarzenia, postaci i wątki polskich dążeń do niepodległości z innych epok historycznych. Głównym celem działania instytucji pozostaje wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej Polek i Polaków wokół symboli i wartości wspólnych dla naszej historii i tożsamości.