Kontrast
Wielkość czcionki

Ważne i przydatne

Program Wieloletni „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022 został przyjęty przez Radę Ministrów RP 24 maja 2017 roku i znowelizowany 21 sierpnia 2018 roku. Dokument reguluje zasady przygotowania obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pełnomocnikiem Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, został sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pan Jarosław Sellin. Koordynatorem projektu jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, a Biuro Programu „Niepodległa” odpowiedzialne jest za obsługę Programu. Dyrektorem Biura został pan Jan Kowalski.

Program wieloletni „Niepodległa” został podzielony na 3 priorytety:

  1. PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE;
  2. PROJEKTY REGIONALNE I LOKALNE;
  3. PROJEKTY ZAGRANICZNE.

Ad. 1.

W ramach Priorytetu 1 Schemat 1A do realizacji wybrano 39 projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybrane projekty kulturalne – o różnym charakterze – mają stanowić „żywe” upamiętnienie rocznicy.

W Priorytecie 1, w schemacie 1B Programu Wieloletniego „Niepodległa” realizowane będą projekty innych ministrów i podległych im instytucji.

Jesienią 2017 roku ogłoszony zostanie uzupełniający nabór wniosków na projekty w ramach Priorytetu 1.

Ad. 2.

Biuro Programu „Niepodległa” jest organizatorem konkursów dotacyjnych wymienionych w Wieloletnim Programie jako Priorytet 2A i Priorytet 2B. W zależności od konkursu o dofinansowanie na realizacje projektów na terenie Polski mogą ubiegać się:

  1. Samorządowe instytucje kultury;
  2. Organizacje pozarządowe.

Biuro Programu „Niepodległa” jest również dysponentem logo obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i redaktorem portalu niepodlegla.gov.pl. 

Wśród działań lokalnych i regionalnych znalazły się również projekty własne wojewodów określone priorytetem 2C. W sprawie tych programów należy kontaktować się z wojewodą właściwym dla danego województwa. Za coroczne nabory w priorytecie 2C odpowiada Koordynator Programu.

Ad. 3.

Priorytet 3 programu koordynowany i realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza.

Instytut w ramach Priorytetu 3A będzie realizował program wydarzeń zagranicznych. W ramach Programu zostanie zrealizowanych kilkanaście projektów Instytutu Adama Mickiewicza tworzonych we współpracy z partnerami krajowymi, w tym z polskimi placówkami za granicą, i zagranicznymi.

Instytut Adama Mickiewicza będzie również organizatorem konkursu dotacyjnego dla działań zagranicznych  opisanego w priorytecie 3B.  Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów (samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe) we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Program Wieloletni „Niepodległa” dostępny jest pod tym adresem >>

Finansowanie działań w Programie Wieloletnim „Niepodległa”

Program wieloletni Niepodległa - finansowanie

Program wieloletni Niepodległa – finansowanie