Kontrast
Wielkość czcionki

Agata Kościelna-Ratowska

Agata Kościelna-Ratowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii UW oraz Podyplomowe Studia Muzealnicze.

W latach 2003 – 2008 była Fundraiserem w Fundacji Polska Akcja Humanitarna.

Od 2009 r. związana z Muzeum Powstania Warszawskiego, jako Zastępca Kierownika Działu Promocji odpowiada m.in. za pozyskiwanie funduszy komercyjnych na organizację projektów kulturalnych.

Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za szczególne zaangażowanie w dzieło tworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego”.

W latach 2006 – 2010 pełniła Funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Akcji Humanitarnej. Była również Członkiem Założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Radna Miasta Ogrodu Podkowa Leśna IV kadencji.

zdjęcie Agaty Kościelnej-Ratowskiej