Kontrast
Wielkość czcionki

Andrzej Betlej

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

Historyk sztuki, profesor uczelni w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziejach sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa artystycznego kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W latach 2012–2015 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ, w latach 2016–2019 dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Odznaczony srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”.

zdjęcie Andrzeja Betleja