Kontrast
Wielkość czcionki

Andrzej Płonka

Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Starosta Bielski. Aktywny uczestnik prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wielu gremiów doradczych.

zdjęcie Andrzeja Płonki