Kontrast
Wielkość czcionki

Daniel Cichy

dr Daniel Cichy – muzykolog, publicysta muzyczny, menadżer kultury i wydawca. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Przez wiele lat związany z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Instytutem Muzykologii UJ. Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award, stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, tygodnika „Polityka” i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy prowadził czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Ruchem Muzycznym”, Drugim Programem Polskiego Radia oraz Radiem Kraków; publikował eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej („Glissando”, „Didaskalia”, „Teatr”) i zagranicznej („Neue Musikzeitung”, „MusikTexte”, „Neue Zeitschrift für Musik”). W styczniu 2013 roku został redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od stycznia 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego tej Oficyny. Odpowiadał m.in. za realizację projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, największego muzycznego projektu wolnej Polski, przygotowywanego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest współautorem założeń programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”, którego celem jest upowszechnianie muzyki polskiej XIX wieku oraz licznych przedsięwzięć wydawniczych, fonograficznych, edukacyjnych, artystycznych i promocyjnych, w tym serii nowych serii nutowych i książkowych. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej o prawie autorskim „Jesteś twórcą – masz prawo!”. Jest odpowiedzialny za program marki fonograficznej Anaklasis. Od 2020 roku członek Rady Polskiej Izby Książki, uczestniczy także w pracach zarządu Polskiej Rady Muzycznej. W maju 2021 roku objął stanowisko redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego”.

zdjęcie Daniela Cichego
dr Daniel Cichy, fot. Marcin Barczyk