Kontrast
Wielkość czcionki

Dorota Mleczko

Dorota Mleczko – absolwentka Wydziału Humanistycznego kierunek historia Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjęła pracę  jako nauczycielka w szkole podstawowej i gimnazjum. Od 2006 r. rozpoczęła pracę w obszarze muzealnictwa, początkowo w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, a od 2018r. jako dyrektor nowopowstającej instytucji Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Współautorka wystawy stałej w Muzeum Zamek i Ratusz w Oświęcimiu oraz kilkunastu wystaw czasowych.  Współtwórczyni  Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej  w tym także wystawy stałej.

Ponadto w l. 2018- 2021 prowadziła i nadzorowała inwestycję  polegającą na modernizacji i remoncie zabytkowego budynku jako docelowej siedziby nowopowstającego muzeum.  W ramach rozwoju zawodowego ukończyła studia podyplomowe  – Muzealnictwo Uniwersytet Jagielloński  oraz Zarządzanie Kulturą Uniwersytet Jagielloński.

W trakcie pracy dydaktycznej uzyskała stopnia nauczyciela dyplomowanego

W ramach nadzoru nad instytucją Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej współautorka  i kuratorka wystawy stałej i wystaw czasowych. Inicjator i popularyzator misji  nowej instytucji w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. W ramach rozwoju zawodowego ukończone studia – podyplomowe – Muzealnictwo Uniwersytet Jagielloński  (2008 r.) oraz Zarządzanie Kulturą Uniwersytet Jagielloński (2021r.)

zdjęcie przedstawia Dorotę Mleczko