Kontrast
Wielkość czcionki

Grzegorz Berendt

Dr hab. Grzegorz Berendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i ponad 30 popularnonaukowych.  Specjalizuje się w historii Polski w XX wieku, w szczególności w zagadnieniach związanych z masowym mordem Żydów na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej, powojennych dziejach społeczności żydowskiej, a także w historii społeczno-politycznej Gdańska, Lęborka, Pucka, Pruszcza Gdańskiego i kaszubskich społeczności wiejskich. Przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Od 21 lipca br. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

zdjęcie Grzegorza Berendta