Kontrast
Wielkość czcionki

Ilona Gosiewska

Szefowa Stowarzyszenia Odra-Niemen, współtwórczyni tej organizacji oraz Federacji Patriotycznej. W czasach studenckich była członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Kolejne lata to prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z organizacją szkoleń i konferencji dla instytucji publicznych i biznesu. Od 2009 roku prowadzi i nadzoruje projekty społeczne regionalne, krajowe i międzynarodowe i rozwija grupę Odra-Niemen. Współpracuje ze środowiskiem kombatanckim, z Polonią i Polakami za Granicą, ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, wzmacniania 3 Sektora i międzypokoleniowych relacji opartych o postawy i wartości bohaterów polskiej wolności. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, za działalność na rzecz środowiska kombatanckiego (2016) oraz Medalem Pro Patria (2019). Do obu odznaczeń zgłoszona została przez środowiska kombatanckie.

zdjęcie Ilony Gosiewskiej