Kontrast
Wielkość czcionki

Jacek Friedrich

Dr hab. Jacek Friedrich, historyk sztuki, muzealnik, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Studia w zakresie historii sztuki ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1989 roku, od 1990 roku pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2013-2020 dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, od 2020 roku dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Autor kilku książek i ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 zdjęcie Jacka Friedricha