Kontrast
Wielkość czcionki

Jakub Lewicki

Jakub Lewicki (Warszawa) – historyk architektury i konserwator zabytków, profesor nauk technicznych, dr hab. w dziedzinie architektury i urbanistyki o specjalizacji historia architektury i konserwacja zabytków, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykłada historię architektury i konserwację zabytków. Autor blisko 200 publikacji z zakresu konserwacji zabytków i historii architektury oraz licznych niepublikowanych prac będących efektem badań terenowych. Członek DOCOMOMO, ICOMOS i ICOM. od marca 2017 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków