Kontrast
Wielkość czcionki

Bartosz Jan Kuświk

Dr Bartosz Jan Kuświk jest absolwentem I liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. (Praca pt. Antykomunistyczna działalność harcerzy w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1956).

Ukończył także Podyplomowe Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W latach 2000 – 2001 stypendysta Programu Erasmus na uniwersytecie Alberta Ludwiga we Fryburgu Bryzgowijskim.

W latach 2011-2019 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – najpierw w Oddziale Poznańskim, później w Oddziale we Wrocławiu i Delegaturze w Opolu

Od 1 października 2017 Dyrektor Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu.

Jego badania naukowe koncentrują się na dziejach harcerstwa, sądownictwie wojskowym w okresie stalinowskim, a także nad zagadnieniami związanymi z historią Śląska w XX wieku. Interesuje się też dydaktyką historii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i edukacyjnych.

W listopadzie 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, a przez Prezesa Rady Ministrów Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

zdjęcie Jana Kuświka