Kontrast
Wielkość czcionki

Jarosław Sellin

Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnik Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 1982-88 studiował na Uniwersytecie Gdańskim, na którym obronił pracę magisterską na temat kwestii żydowskiej w I Rzeczypospolitej w latach Sejmu Czteroletniego. Po studiach pracował jako nauczyciel w V LO w Gdańsku, a następnie, w latach 1989-93, jako nauczyciel akademicki w swojej Alma Mater, specjalizując się w historii nowożytnej XVI-XVIII wieku. Prowadził również zajęcia z historii sztuki. Od roku 1990 pracował jako dziennikarz w tygodniku „Młoda Polska”, a później w TVP i Telewizji Polsat.

W 1998 r. objął funkcję rzecznika prasowego rządu Jerzego Buzka. W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1983 r. związany z opozycją antykomunistyczną. Wziął udział w obradach „okrągłego stołu” (luty-kwiecień 1989) w tzw. podstoliku młodzieżowym. W tym samym roku zatrudnił się też jako urzędnik działu szkoleń związkowych w Komisji Krajowej „Solidarności”, będąc też formalnym członkiem związku.

zdjęcie Jarosława Sellina
Jarosław Sellin fot. D.Matloch

W latach 1990-91 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w latach 1991-93 do Koalicji Republikańskiej, a następnie Partii Konserwatywnej. W maju 2005 r. zdecydował się kandydować – z sukcesem – do Sejmu RP z list komitetu Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 roku został ponownie wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. We wrześniu 2010 roku przystąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość, jest członkiem PiS w Kole Gdańsk.

W wyborach parlamentarnych w październiku 2015 roku zdobył poparcie niemal 35 tys. mieszkańców Pomorza, uzyskując najlepszy wynik wśród wszystkich kandydatów wszystkich komitetów wyborczych w okręgu wyborczym.

W trakcie wyborów prezydenckich w 2015 r. pełnił funkcję wiceszefa sztabu wyborczego Prezydenta Andrzeja Dudy.

20 listopada 2015 ponownie został sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1 stycznia 2022 roku został powołany na stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków. Pozostaje w związku małżeńskim od 1999 roku. Ma córkę. Jego zainteresowania to historia, literatura, teologia, muzyka poważna i jazz.