Kontrast
Wielkość czcionki

Katarzyna Mieczkowska

Katarzyna Mieczkowska – polska politolog, muzealnik, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kształciła się podyplomowo na studiach z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, z zarządzania i Marketingu na Politechnice Lubelskiej oraz Muzealnictwa na UMCS. Ponadto odbyła studia Master of Business Administration prowadzone we współpracy z University of Minnesota na Politechnice Lubelskiej. W 2005 r. rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS. Jest również absolwentką projektu International Journalism and Society: The Role of the Media in the Modern World w London School of Economics and Political Science. W latach 2005–2009 pracowała równocześnie  w Akademickim Centrum Kultury, a następnie w Urzędzie Miasta Lublin jako Dyrektor Kancelarii Prezydenta, a następnie jako Zastępcy Prezydenta ds. Kultury. W 2015 r. została dyrektorem Muzeum Lubelskiego w Lublinie (obecnie Muzeum Narodowe w Lublinie). Autorka licznych  publikacji w zakresu samorządu, kultury i muzealnictwa.

Jest członkiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Muzeum Historii Polski. W latach 2016 – 2018 była członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

zdjęcie Katarzyny Mieczkowskiej