Kontrast
Wielkość czcionki

Maria Badeńska-Stapp

Maria Badeńska-Stapp, historyk sztuki i pedagog, w latach 2012 – 2021 roku Miejski Konserwator Zabytków w Urzędzie Miasta Żyrardowa, od ponad dekady pracownik państwowej służby ochrony zabytków. Od 2021 pracuje w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Zainteresowania: rewitalizacja miast, krajobrazowe podejście do ochrony zabytków, adaptacja obiektów zabytkowych do nowych funkcji w kontekście ich wartości historycznej, artystycznej i naukowej, psychologia architektury, technika i technologia przy pracach konserwatorskich i budowlanych, waloryzacja zabytków, zarządzanie dziedzictwem.

Prowadzi szkolenia, prezentacje, warsztaty. Współtworzyła Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, współautorka wystawy „Żyrardów. Miasto lnem tkane”. Brała udział w przygotowywaniu i realizacji licznych projektów i programów służących prezentacji, promocji i konserwacji dziedzictwa poprzemysłowego Żyrardowa. Zaangażowana w modelową rewitalizację miasta. Współautorka opracowania Ministerstwa Rozwoju „Rola dziedzictwa kulturowego w Rewitalizacji” z 2018 roku. W latach 2017-2020 prowadziła projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury dot. roli kultury w procesie rewitalizacji. Od 1 kwietnia 2021 koordynator Centrum Kompetencji NID ds. rewitalizacji dla województwa mazowieckiego i opolskiego.

zdjęcie Marii Badeńskiej-Stapp