Kontrast
Wielkość czcionki

Paulina Florjanowicz


Paulina Florjanowicz – archeolog, ekspert w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i jego społecznego oddziaływania. Od 2016 roku dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialna za nadzór nad muzeami i politykę pamięci. Współautor i główny koordynator WPR „Niepodległa”.

Absolwentka archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, w 2022 obroniła doktorat w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Od dwudziestu lat związana zarówno z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja im. Stefana Batorego), jak i instytucjami publicznymi sektora kultury (m.in. Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa – dyrektor w latach 2010-2013).

zdjęcie Pauliny Florjanowicz

Członek licznych krajowych i europejskich paneli eksperckich (m.in. członek i przewodnicząca /2012/ Grupy Refleksyjnej „UE i dziedzictwo kulturowe”, koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, ekspert Europejskiej Rady Archeologicznej /EAC/, członek jury wybierającego Europejską Stolicę Kultury /2019-2021/, aktualnie członek panelu ekspertów Europejskiego Znaku Dziedzictwa, członek Międzynarodowych Komitetów ICOM ds. Bezpieczeństwa Muzeów /ICMS/ i Zarządzania Muzeami /INTERCOM/, członek Kapituły Europejskiej Archeologicznej Nagrody Muzealnej przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Archeologów /EAA/). Ewaluator w licznych programach UE z zakresu edukacji i kultury, wykładowca akademicki w obszarze zarządzania dziedzictwem i muzeologii, ekspert w zakresie polityki kulturalnej, muzealnictwa, polityki pamięci, zwalczania przestępczości przeciw zabytkom oraz społeczno-ekonomicznego oddziaływania dziedzictwa kulturowego.

Dr Paulina Florjanowicz jest dyrektorem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.