Kontrast
Wielkość czcionki

Piotr Artur Stasiak

dr Piotr Artur Stasiak- ur. 1970 r., kustosz dyplomowany, historyk, muzealnik od 1997 roku, a od 2015 roku zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie. Od 2015 r. koordynator z ramienia Muzeum projektu rewitalizacji i rewaloryzacji kompleksu tzw. Pałacu Saskiego w  Kutnie w zakresie opracowywania programu funkcjonalno – użytkowego, koordynacji zespołu ekspertów,  prac badawczych w zakresie konserwatorskim  oraz architektury i archeologii. Uczestniczył w pracach  nad powstaniem projektu oraz w pracach związanych z realizacją w latach 2019 – 2022 prac budowlano – konserwatorskich.  Od 2014 roku prowadzi  i koordynuje  prace badawcze na terenie kraju oraz Saksonii dotyczące kutnowskiego pałacu. Zajmuje się także tworzeniem oraz koordynacją prac nad opracowaniem scenariuszy ekspozycji muzealnych rewitalizowanego muzeum.

Ponadto jest autorem scenariuszy do kilkunastu wystaw i kilku katalogów poświęconych historii i zabytkom powiatu kutnowskiego. Współautor oraz autor  kilkunastu publikacji, a także   kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących zabytków i dziejów regionalnych. W 2017 r. we współpracy z Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu koordynował i współtworzył multimedialny program edukacyjny „Pałac jednego króla dwóch państw dwóch kultur.”, poświęcony unii polsko – saskiej. Od 2015 r. członek komitetu redakcyjnego Kutnowskiego Słownika Biograficznego. W 2010 r. współzałożyciel Kutnowskiego Towarzystwa  Historycznego, którego jest prezesem.

zdjęcie Piotra Artura Stasiaka