Kontrast
Wielkość czcionki

Piotr Mazurek

Piotr Mazurek od ponad 12 lat aktywnie zaangażowany jest w  działalność organizacji pozarządowych, głównie o profilu młodzieżowym. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2018 r. został wybrany radnym Rady m. st. Warszawy.

Był współtwórcą projektu ustawy powołującej Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W październiku 2019 roku został członkiem tego organu, a następnie wybrano go jego współprzewodniczącym (ze strony rządowo-samorządowej). We wrześniu 2020 roku wszedł w skład Rady Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

22 września 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na urzędy podsekretarza stanu w KPRM i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. W listopadzie 2020 roku został sekretarzem stanu w KPRM, wiceprzewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, a także członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego. W lutym 2021 roku objął funkcję przewodniczącego Rady NIW-CRSO, a marcu tego samego roku – również wiceprzewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

zdjęcie Piotra Mazurka