Kontrast
Wielkość czcionki

Piotr Tarnowski

Piotr Tarnowski polski pedagog i urzędnik państwowy. Od 2007 dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej oraz pogotowiu opiekuńczym. Następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od roku 2001 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ostatnio jako Naczelnik Wydziału do Spraw Upamiętniania i Archiwów. Zajmował się przede wszystkim obszarem państwowych muzeów martyrologicznych, prowadził sprawy grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych. Na tym tle współpracował z Biurem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Polskim Komitetem do Spraw UNESCO, Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, Żydowskim Instytutem Historycznym oraz samorządami lokalnymi. Współpracował także z licznymi stowarzyszeniami byłych więźniów i fundacjami działającymi na rzecz upamiętniania.

Instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, działacz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W październiku 2007 r. powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowisko dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie. Działa także w oddziale pomorskim Stowarzyszenia Muzealników Polskich. W roku 2018 został powołany w skład Rady do Spraw Muzeów. Jest także członkiem rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (od 2016), Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (od 2018), oraz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie (od 2020). Także w 2018 roku wszedł w skład Rady Programowej Biura Programu „ Niepodległa ” .

zdjęcie Piotra Tarnowskiego