Kontrast
Wielkość czcionki

Piotr Zawilski

Piotr Zawilski – Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego

Jest absolwentem kierunku archeologia Polski na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Pracę w państwowej służbie archiwalnej rozpoczął w roku 1989 w Archiwum Państwowym w Łodzi. W roku 1998 objął stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, a w roku 2006 Archiwum Państwowego w Łodzi.

Interesuje się m.in. historią I wojny światowej i badaniami nad Holokaustem.

zdjęcie Piotra Zawilskiego